Turniej wiedzy o bezpieczeństwie

Home / aktualności / Turniej wiedzy o bezpieczeństwie

Dnia 27 lutego przedstawiciele grupy Czerwonej –  Hania, Igor i Damian wzięli udział w “Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie”. Zadania dotyczyły zasad ruchu drogowego i zachowań służących bezpieczeństwu na drodze.
Za posiadaną wiedzę i trud włożony w przygotowania na wszystkich uczestników czekał słodki poczęstunek i nagrody. Dziękujemy Wam za reprezentowanie naszego przedszkola!