Oferta edukacyjna

Home / Oferta edukacyjna

W bieżącym roku szkolnym 2018/2019  realizowany jest

Program wychowania przedszkolnego

„Wokół przedszkola”

M. Kwaśniewskiej, J. Lendzion, W. Żaba-Żabińskiej

Prezentowany program odpowiada założeniom nowej podstawy programowej  w myśl której program powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci, a jednocześnie treści edukacyjne mogą wykraczać poza zakres treści ustalonych w podstawie. Jest on przeznaczony do pracy z dziećmi wszystkich grup wiekowych, w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, z uwzględnieniem dzieci o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych, w tym także dzieci zdolnych. Intencją autorek programu było stworzenie takiej propozycji, która uwzględniałaby humanistyczne podejście do wychowanków, opierałaby się na relacjach podmiotowych, odpowiadałaby wyzwaniom stawianym współcześnie edukacji.  Wartością, na którą zwrócono szczególną uwagę, a niedocenianą wystarczająco w dotychczas obowiązujących programach, jest rozwój kulturowy i duchowy dziecka.  Obejmuje wszystkie obszary rozwoju i aktywności człowieka.

Celem ogólnym wychowania przedszkolnego jest, zgodnie z podstawą programową, „wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji”.

W roku szkolnym 2018/2019 realizujemy projekty edukacyjne realizowane przez nauczycieli

Naszego Przedszkola:

-” TRADYCJE RODZINNE I REGIONALNE” 1.09.2018 – 30.06.2018

-” KTO TY JESTEŚ…” 1.11.2018 – 30.11.2018

– “WIEM, UMIEM, POTRAFIĘ” 1.09.2018 – 30.06.2019 https://www.ore.edu.pl/2018/08/ksztaltowanie-kompetencji-kluczowych-dobre-praktyki/

 –  ” DZIEŃ KROPKI” 14.09.2018

-“DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA” 20-21.09.2018

– “JESIENIĄ, JESIENIĄ” 24.09.2018

– “DZIEŃ DYNI” 26.10.2018

– “DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA” 23.11.2018

– “CHOINKA PIĘKNA JAK LAS” 06.12.2018

– “BAL KARNAWAŁOWY”

– “WALENTYNKI” 14.02.2019

– ‘WITAJ WIOSNO” 21.03.2019

– “NASZA ZIEMIA” 15-19.04.2019

– “DZIEŃ DZIECKA – FESTYN RODZINNY” 1.06.2018

– “ZIELONA NOC STARSZAKÓW” 21.06.2018

– “PIĘKNE CZYTANIE” 1.09.2018 – 30.06.2018