“Hej kolęda, kolęda…”

Home / aktualności / “Hej kolęda, kolęda…”

W dniach 12, 14 i  19 grudnia dzieci z grupy czerwonej, niebieskiej i zielonej  wystawiły  jasełka. Przedszkolaki pomimo tremy, w ujmujący sposób przedstawiły historię narodzin Jezusa, za co zostały nagrodzone nagrodzone gromkimi brawami przez zgromadzonych w przedszkolu rodziców.