Ewelina Hejzner

Home / Ewelina Hejzner

Ewelina Hejzner – pedagog/nauczyciel wspomagający
Magister pedagogiki, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu: pomocy psychologicznej, socjoterapii, oligofrenopedagogiki, a także wczesnego wspomagania oraz edukacji i terapii dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju. Systematycznie poszerza swoją wiedzę podczas różnych szkoleń i konferencji. W Przedszkolu “Miś” realizuje swoje marzenia i pasje pracując z dziećmi o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych.