Rada Rodziców

Home / Dla rodziców / Rada Rodziców
Skład Rady Rodziców:
1. Patryk Makarewicz – przewodniczący
2. Marta Wilde – skarbnik
3. Alicja Klimowicz- sekretarz
Numer konta do wpłat  BZ WBK:
60 1090 1098 0000 0001 3360 9884
wpłaty tytułem: “Dobrowolna darowizna na cele statutowe przedszkola”.

Kontakt do Rady Rodziców: radarodzicow.przedszkolemis@gmail.com